Куран — Курман

 

11264Ӗне курмана качака.Куран — Курман
11265Илтнине ан ман, курнине асту.Куран — Курман
11266Кура тӑран кирене ҫулӑхаччен курма тӑран кирене ҫыпҫӑн теҫҫӗ.Куран — Курман
11267Кура тӑрах тунката ҫине ан такӑн.Куран — Курман
11268Курайманӑн куҫ шӑтнӑ, тӳсейменӗн тӳш шӑтнӑ.Куран — Курман
11269Куракан куртӑр, курманни ан куртӑр теҫҫӗ.Куран — Курман
11270Куракан ҫулпа ҫӳрет, курманни кӑмака ҫинче выртать.Куран — Курман
11271Куракана — туй, тӑвакана — ҫуй.Куран — Курман
11272Кураканӑн сысас килет, курманнин курас килет.Куран — Курман
11273Курассинчен уйрӑласси.Куран — Курман
11274Куриччен курас килнӗ, курсан хӑсас килнӗ.Куран — Курман
11277Курман — кармак мар, тытман — вӑрӑ мар.Куран — Курман
11278Курман — кӑмака ҫинче, куран Мускавра теҫҫӗ.Куран — Курман
11279Курман — кӑмака ҫинче, курнӑ — суд аллинче.Куран — Курман
11286Курман — ясар мар, тытман — вӑрӑ мар.Куран — Курман
11280Курман кӑнтӑрла ҫурта ҫутнӑ теҫҫӗ.Куран — Курман
11281Курман курак — пиҫмен пашалу.Куран — Курман
11282Курман пулсан та пӗлме тӑрӑш.Куран — Курман
11283Курман ҫынна ним те мар, куракана питӗ хӗн.Куран — Курман
11284Курман ыр ут кӑмӑла ҫӗклемест.Куран — Курман
11285Курман ырра Микки курман.Куран — Курман
11276Курман, илтмен — пӗр сӑмах.Куран — Курман
11275Курман, илтмен кӑмака ҫинче.Куран — Курман
11287Курманӑн курас килнӗ.Куран — Курман
7462Курманнин курас килнӗ, кураканӑн тарас килнӗ.Куран — Курман
11288Курманнин курасси килнӗ, курнин сысасси килнӗ.Куран — Курман
11289Курмасӑр курнӑ кӑнтӑрла ҫурта ҫутнӑ теҫҫӗ.Куран — Курман
11290Курмасӑр юличчен курса юл.Куран — Курман
11291Курмӑш пулсан та, тем те курӑн.Куран — Курман
11293Курнинчен курманни нумай теҫҫӗ.Куран — Курман
11292Курнинчен курманни.Куран — Курман
11294Лариван лариман, Курмила куриман.Куран — Курман
11296Пулӑ курмана — шӳрпи, хӗр курмана — инке-арӑм.Куран — Курман
11295Пулӑ курмана шӳрпи теҫҫӗ.Куран — Курман
11298Шурӑпа кайсан хурапа килет.Куран — Курман